ویندوز و رجیستری به طور جدا گانه گفته میشود
ابتدا در مورد ویندوز
با دنبال کردن این مسیرها در درایوی که ویندوز نصب کرده اید میتوانید برنامه های موجود در استارت آپ را ببینید

D:\Documents and Settings\User\Start Menu\Programs\Startup
D:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Startup

در مورد رجیستری که ویروسها و برنامه های جاسوسی در این قسمتها پنهان میشوند
HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Run
HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Run
HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ RunOnce

اگر برنامه خاصی در موقع اجرا شدن ویندوز شما را اذیت میکند به این آدرسها بروید و آن را پاک کنید