یک مجله آلمانی اطلاعات جدیدی از نسل بعدی داستر را منتشر کرده است که آن را با نام داچیا داستر II (رنو داستر II) معرفی کرده است.

ادامه خبر