تعدادي از سرويسهاي مهم گوگل براي ايرانيان باز شد.

به گزارش ايتنا، بخشي از خدمات مهم شركت گوگل براي كاربران ايراني آزاد شد و به اين ترتيب دسترسي كاربران ايراني به اين سرويسها ممكن شد.

گفتني است كه از ميان خدمات پرشمار گوگل، تعدادي از سرويسها براي برخي نقاط جهان از جمله ايران قابل دسترس نبوده است.

وبلاگ رسمي گوگل در پست خود ضمن اعلام اين خبر، با اشاره به اين كه در پي اعمال تحريم، امكان دانلود اين نرمافزارها تاكنون براي ايرانيان ممكن نبوده است، افزود از هم اكنون برخي از اين ممنوعيتها رفع شده و كاربران ايراني نيز به اين خدمات دسترسي خواهند داشت.

به گزارش ايتنا، سرويسهايي كه در اين خبر گوگل از آنها نام برده شده است عبارتند از:
Chrome ، Picasa، و Google Earth.

شايان ذكر است كه سرويسهاي نامبرده، در زمره پركاربردترين خدمات جهاني گوگل به شمار ميروند.