برای این کار My Computer خود را باز کنید و سپس کلید های ترکیبی CTRL+H را فشار دهید
قسمتی در گو شه My Computer باز میشود که History نام دارد
در گوشه میبینید که چند گزینه موجود هست معنی این گزینه ها تاریخ بازدید شما از این سایتها است
شما میتوانید در قسمت سرچ بالا سایتهائی که بازدید کرده اید و مورد نظر شماست را جستجو کنید
پس از یافتن سایت مربوطه بر روی صفحه های پیدا شده کلیک کنید
شما با صفحه error مواجه میشوید در صفحه error کلید Detect Network Setting را فشار دهید
پنجره ای باز میشود که دو گزینه دارد شما گزینه Work Offline را فشار میدهیم
تا صفحه مورد نظرمان به صورت Offline باز شود
برای به روز شدن صفحه کلید Refresh را فشار میدهیم و گزینه connect را انتخاب میکنیم