شما بايد اول وارد پنجره ای که شماره می گيرين بشيدdial-up connection بعد روی دکمه peropeties کليک کنيد سپس در پنجره ی جديدی که باز می شود روی دکمه configure که در سربرگ general در بالا سمت راست وجود دارد کليک کنيد سپس پنجره جديد با خواهد شد که شما بايد گزينه enable modem speaker که دارای تيک می باشد غير فعال کنيد يعنی تيکش را برداريد سپس ok کنيد و بعدش هم شماره گيری کنيد خوب حتما ميبينيد که مودمتون بدون صدا شماره می گيره