مطالبی جالب و عجیب درباره بدن انسان...!!بدن انسان ماشینی عظیم، پر تراوش و سرشار از مایعات است كه مواد شیمیایی را با دقت و هماهنگی بسیار جابجا و مخلوط میكند تا همه چیز، از حافظه گرفته تا مواد مخاطی را بسازد. در اینجا، ما به كند و كاو در تعدادی از رازهای پیچیده، زیبا و حتی عاری از ظرافتی میپردازیم كه به اشكال مختلف، بدن ما را به حركت وامیدارند.

اسید قوی موجود در معده
یك ماده بسیار خطرناك كه هیچ فرودگاهی نمیتواند شما را به خاطر همراه داشتن آن متوقف كند، اسید هیدروكلریك یا جوهر نمك است. این اسید بسیار خطرناك كه ماده ای مركب و بسیار خورنده و سمی است، در معده ما یافت شده و در واقع توسط سلولهای جداره معده ترشح میشود. این اسید كه برای شستشوی فلزات به كار میرود، به خاطر وجود مواد لزج مخاطی كه دیواره معده را میپوشانند، نمیتواند به بافت آن آسیب وارد كند، بدون هیچ خطری در سیستم گوارش باقی مانده و غذای ما را تجزیه میكند.

تاثیر حالت بدن بر حافظه
اگر تاریخ خواستگاری خود از همسرتان را فراموش كرده اید، بد نیست چند دقیقه با زانوی خمیده و در حالت تقدیم حلقه، بر زمین بنشینید. حافظه و خاطرات تا حد زیادی در حواس شما تجسم میابند. یك بو یا صدای خاص میتواند بخشی از یك خاطره مربوط به سالیان دور كودكی را در ذهن ما زنده كندو این ارتباط میتواند واضح باشد، مثلا زنگ دوچرخه میتواند شما را به یاد دوچرخ سواری در كوچه باغهای محل قدیمیتان بیاندازد، و از طرفی ممكن است دلیل این یادآوری واقعا برایتان چندان واضح نباشد.اما تحقیقات جدید نشان میدهد كه اگر بدن ما در موقعیتی مشابه با حالتی كه در زمان وقوع یك امر داشته قرار بگیرد، میتوانیم ماجرا را بسیار بهتر و دقیقتر به یاد آوریم.

استخوانها به خاطر تامین مواد معدنی تجزیه میشوند
استخوانها، علاوه بر اینكه تكیه گاه و حامل اعضا و جوارح و عضلات بدن هستند، به تعدیل و تنظیم میزان كلسیم بدن نیز كمك میكنند. استخوان حاوی فسفر و كلسیم است كه این دومی از عناصر مهم تشكیل دهنده ماهیچه ها و اعصاب به شمار میرود. اگر ذخیره كلسیم بدن كاهش یابد، هورمونهای خاصی ترشح شده و موجب میشوند كه لایه های استخوانی تجزیه شده و مقدار این عنصر حیاتی در بدن را افزایش میدهند تا میزان كلسیم سلولی به حد اشباع برسد.

بیشتر غذایی كه میخوریم برای ذهن است
هرچند وزن مغز تنها 2 درصد از كل وزن بدن انسان را تشكیل میدهد، اما با وجود كوچكی به 20 درصد از كل اكسیژن و كالری دریافتی بدن نیاز دارد. سه شریان مغزی مهم برای رساندن مواد لازم به سر میروند و مدام در حال پمپ كردن اكسیژن به مغز هستند. انسداد یا پارگی یكی از این رگها میتواند سلولهای مغز را به شدت گرسنه كرده و انرژی لازم برای عملكرد صحیح را از آنان گرفته و كارایی بخشی را كه با آن رگ در ارتباط است را خراب و یا قطع كند. چنین حالتی را سكته مینامیم.

هزاران تخمك بدون استفاده
هنگامی زنان به اواخر 40 سالگی یا اوایل 50 سالگی میرسند، قاعدگی یا عادت ماهیانه كه كنترل كننده میزان هورمون بدن او و آماده كننده تخمكها برای باروری احتمالی است، متوقف میشود. میزان استروژن تولید شده توسط تخمدانها كمتر و كمتر شده و تغییرات فیزیكی و احساسی بسیاری در وجود آنان رخ میدهد و فولیكلهای تكامل نیافته تخمك به اندازه گذشته تخمك آزاد نمیكنند. یك دختر بالغ معمولی دارای 34 هزار فولیكل تكامل نیافته تخمك است كه با میانگین یك تخمك در ماه، تنها حدود 350 عدد از آنها در طی زندگی وی به مرحله تكامل میرسند. به این ترتیب، فولیكلهای تخمك استفاده نشده رو به زوال گذاشته و از بین میروند و بدون امكان بارداری، مغز از برنامه ریزی برای آزاد ساختن تخمك دست میكشد.


بلوغ غم انگیز و دیوانه كننده
ما میدانیم كه تغییرات هورمونی در زمان بلوغ، برای رشد و آماده ساختن بدن برای تولید مثل بسیار ضروری است. اما چرا عبور از این مرحله و بالغ شدن از نظر احساسی تا این حد ناگوار است؟ هورمونهایی چون تستوسترون در اصل بر رشد و توسعه نورونهای مغز تاثیر میگذارند و تغییراتی كه در ساختار مغز ایجاد میشود، پیامدهای رفتاری بسیاری دارد. به این ترتیب با رشد و تكامل بخشهای قدامی مغز، باید منتظر احساسات غیر قابل كنترل، بی عاطفگی و بر هم ریختن تواناییهای تصمیم گیری باشیم تا اینكه روند این رشد پایان یافته و مشكل حل شود.


مژكهای سلولی مخاط را حركت میدهند
اكثر سلولهای بدن ما مجهز به بخشهای ویژه مو مانندی به نام مژك هستند كه در موارد بسیاری-از گوارش گرفته تا شنوایی- مفید واقع میشود. مژكها در بینی به تخلیه مخاط از درون مجرای تنفسی به داخل گلو كمك میكند. هوای سرد، روند تخلیه مجرا راكند كرده و موجب میشود این مخاط بر روی هم انباشته شده و شخص دچار آبریزش بینی شود. غشاء متورم بینی یا غلیظ شدن این مخاط نیز میتواند موجب پر شدن مجرای تنفسی از مخاط و آبریزش بینی شود.

مغز بزرگ جای دندان عقل را میگیرد
تكامل چندان بی عیب و نقص و عاری از مشكلات خاص خود نبوده است. گاهی اعضا یا خصوصیاتی خاص تنها به این دلیل در یك گونه باقی میمانند كه آزار چندانی ندارند. برای مثال دندان عقل، در ابتدا تنها به عنوان وسیله درآمد دندانپزشكان وجود نداشته است، بلكه مدتها پیش، این دندانها به عنوان گروه سوم دندانهای آسیا و برای جویدن گوشت وجود داشته اند. اما با رشد مغز انسان، ساختار فك او نیز تغییر یافته و اكنون ما دهانی داریم كه با دندانهایی گران قیمت و بی استفاده پر شده است.

دنیا با تو میخندد
شواهد علمی نشان میدهد كه درست همانطور كه مشاهده خمیازه یك شخص میتواند رفتاری مشابه را در دیگران ایجاد كند، خنده نیز به دیگران سرات میكند. در واقع شنیدن صدای خنده بخشی از مغز را كه عامل حركات چهره استف تحریك میكند. تقلید نقش بسیار مهمی در كنشهای متقابل اجتماعی بازی میكند و كنشهایی چون عطسه، خنده، گریه و دهان دره همه میتوانند راههایی برای ایجاد همبستگی اجتماعی در میان گروه تلقی شوند.

پوست چهار رنگ دارد
پوست، بدون وجود رنگها سفید شیری است. رگهای خونی در نزدیكی سطح پوست، آنرا تا حدی سرخ میكنند. رنگ دانه های زرد نیز در تمام انواع پوست وجود دارند و در نهایت، ملانین -لكه های تیره رنگ- به رنگ قهوه ای تیره، در اثر تابش اشعه واورا بنفش به وجود آمده و در مقادیر زیاد سیاه دیده میشوند. این چهار رنگمایه در مقادیر متفاوت با یكدیگر تركیب شده و پوستهایی بارنگهای مختلف را برای افراد جهان به همراه می آورند.

نظر شما چیه؟!
منبع: پرتال ایرانیان مقیم فنلاند