مطالبی جالب درباره " خطوط نازكا " چيزي فراي تصور انسان در زمين...!!خطوط نازکا فوق*العاده*ترین گروه جئوگلیپس*ها (geoglyps) در جهان هستند. آنها در بیابان نازکا بین شهرهای نازکا و پامپا روی پامپاس دی جوناما در پرو واقع شده اند. در سطح شنهای بیابان پامپا در حدود 300 شکل ساخته شده از خطهای مستقیم حک شده که شامل فرمهای هندسی و تصاویر حیوانات و پرندگان و شکلهای دیگر بوده و تنها از آسمان و بالا به وضوح قابل رویت هستند.

3 نکته مرموز در نازکا پلاتیو قابل بررسی است:
1. خطوط مستقیم با کیلومترها فاصله در تمام مسیرها در بخشهایی از پامپاس یکدیگر را قطع می*کنند.
2. تعداد زیادی از فرم این خطها به صورت شکلهای هندسی است: مثل زاویه*ها (کنج*ها)، مثلث*ها، شکل*های خوشه ای، مارپیچ*ها، مربع*ها، خطوط مواج و غیره.
3. تعداد زیادی از خطوط نیز به شکل حیوانات درآمده اند.

خطوط نازکا مجموعه*ای از خطوطی است که در صحرای نازکا، یک دشت بایر واقع شده. این دشت ۸۰ کیلومتر بین شهرهای نازکا و پالیا در پرو کشیده شده. این خطوط توسط فرهنگ نازکا بین ۲۰۰ (پیش از میلاد)پ.م تا ۷۰۰م خلق شده است. صدها شکل منحصر به فرد وجود دارد که از نظر پیچیدگی از خطوط ساده تا مرغ*های مگس خوار، عنکبوت، میمون و مارمولک دارای تنوع می*باشند. خطوط نازکا به جز از فضا قابل تشخیص به صورت خطوط منسجم نیستند. از این رو حدس زده می*شود که مردم نازکا هرگز نتوانستند کاری را که خلق کرده*اند را به صورت منسجم ببینند.
فرضیه*ها، سازندگان و تکنیک*ها
از زمان کشف این خطوط فرضیه*هایی در رابطه با شیوه*ها و انگیزه*های ایجاد آنها، پیشنهاد شده. توضیح باستان شناسی در مورد اینکه چه کسی آنها را ساخته: برای مثال اینکه مردم نازکا خطوط را با استفاده از وسایل ساده و تجهیزات زمین*پیمایی و نقشه*برداری ایجاد کرده*اند. تیرک*های چوبی در انتهای برخی خطوط (که برای آزمایش کربن ۱۴ مورد استفاده واقع شده) و سفال*هایی که در برخی از مناطق نازکا پیدا شده، این فرضیه را حمایت می*کند. علاوه بر این محققان از جمله جو نیکل با استفاده از تکنولوژی ساده که در دسترس مردم نازکا بوده، و بدون دید هوایی شکل*ها را دوباره ایجاد کرده. با نقشه*های دقیق و تکنولوژی ساده یک تیم از افراد توانستند حتی اشکالی بزرگ*تر را در طی چندین روز خلق کنند.
مدارک موجود کمی در خصوص علت اشکال ساخته شده وجود دارد. از این رو، انگیزه مردم نازکا، ماندگارترین راز خطوط می*باشد. بسیاری محققان عقیده دارند که انگیزه مردم نازکا، مذهبی بوده. یعنی خلق اشکالی که تنها خدایان از آسمان قادر به دیدن آنها بطور واضح هستند. فرضیه دیگری وجود دارد که مردم نازکا می*خواستند تا به مناطقی که در افق دور واقع شده، جایی که خورشید و دیگر اجرام آسمانی طلوع یا غروب می*کنند، اشاره کنند. این فرضیه توسط دو مححقق ارزیابی و بررسی شد و هر دو نتیجه گرفتند که مدارک کافی برای توجیه نجومی وجود ندارد.

در سال ۱۹۸۵ یک باستان*شناس به نام جوهان رین هارد، اطلاعات باستان شناسی، قوم شناسی و تاریخی را منتشر کرد که اثبات می*کرد که پرستش کوه*ها و دیگر منابع آبی نقش مهمی را در اقتصاد و مذهب نازکا از زمان قدیم تا زمان اخیر بازی می*کرده. او تئوری را ارائه داد که در آن ستایش خدایانی در ارتباط با فراوانی آب و حاصلخیزی محصول، توجیه می*شوند. همچنین ادعا شده که این خطوط به عنوان راه*های مقدسی بودند که به خدایانی منتهی می*شدند. این خدایان در آن نقطه عبادت می*شدند. و اشکال نیز به عنوان موضوعاتی نمادین برای طلب کمک از خدایان بودند.دیوید جوهانسون پزوهشگر دیگری بود که خطوط نازکا و ارتباط آشکار آنها را با آبراه*های زیر زمینی مورد بررسی قرار داده. جوهانسون برای ردیابی این تونل*های آبی، گمتنه زنی کرد و ادعا کرد که خطوط بیانگر اینست که آیا زمین دارای آب هست یا نه. مناطق با بیشترین اشکال در حدود مناطقی با بیشترین مقدار آب زیرزمینی تمرکز یافته*اند و معمولاً نزدیک به چاه*ها و دیگر منابع آبی هستند. نظری که جوهانسون ابراز می*کند اینست که ساکنانی که در یک چنین منطقه خشکی زندگی می*کنند باید زمان زیادی را برای یافتن منابع آبی می*گذراندند. به*وسیله خلق یک نقشه با مقیاس بزرگ، می*توانستند بطور دقیق بفهمند که کجا می*توانند آب پیدا کنند. این خطوط بعداً اشکال مذهبی برای خدایان و یا نام*هایی که به هر یک از منابع آبی داده شد، تبدیل شد.رابین ادگا (کسوف*شناس) فرضیه داد که خطوط نازکا، خصوصا اشکال حیوانی، انسانی و گل*ها یک واکنش باستانی به اصطلاح "چشمان خدا" است که در طی یک کسوف کامل در آسمان آشکار می*شود. یک سلسله از کسوف کامل که در سرتاسر جنوب پروبه وقوع پیوست، با زمانیکه خطوط و اشکال نازکا خلق شده بود، هم*زمان بوده. یک خورشید گرفتگی کامل بطور واضح شبیه مردمک چشم و عنبیه یک چشم غول پیکر است در حالیکه به پایین نگاه می*کند. تئوری دیگری ادعا می*کند که خطوط نازکا باقیمانده "معابد راه رونده" هستند جاییکه یک گروه بزرگ از عبادت کنندگان در امتداد یکی از خطوط که وقف شده برای یک ذات مقدس بوده، راه می*رفتند. ساکنان دهکده*های محلی می*گویند که ساکنان قدیمی، تشریفاتی را روی این راه*ها و اشکال انجام می*دادند تا از خدایان تشکر کنند و ادامه داشتن باران و آب را از کوه*های آند تضمین کنند.همچنین بر طبق یک فرضیه از مایکل ویلانت، رساناهایی از جنس طلا یا مس روی زمین کشیده شده بود. این رسانا*ها، به عنوان آنتن*هایی برای جمع*آوری فرکانس*های بسیار پایین مگنت تلوریوم که در مناطق لرزه نگار مشخص تولید می*شود، بوده است و این، چند روز قبل از وقوع زلزله اتفاق می*افتاد. جنجالی ترین فرضیه مطرح شده درباره این خطوط توسط اریک فون دانیکن و در کتاب ارابه*های خدایان می*باشد. او ادعا کرده که این خطوط در حقیقت فرودگاهی برای سفینه*های فضایی بیگانه بوده است.با بررسی نقشه خطوط نازکا موضوعات زیر مطرح می*شود:طبق باور مردم جئوگلیپس*ها را گروهی از افراد به اسم نازکا ساخته اند، اما چرا و چگونه آنها این شگفتی*های جهان را خلق کردند که اصلا قابل توضیح و تشریح کردن نیستند؟ از وقتیکه مشخص شد خطوط نازکا به جز از یک جایگاه بالاتر قابل رویت نیستند، فرض می*شود که مردم نازکا هرگز نتوانسته اند حاصل کاشان را از جایگاه بالاتر ببینند! بنابراین فرضیه*ها و تصورات خیلی زیادی در مورد توانایی*های سازندگان و انگیزه*های آنان وجود دارد.

- آیا امکان دارد جئوگلیپس*ها تمثال*های خدایان حیوانی یا طرح*های صورتهای فلکلی باشند؟
- آنها راه و مسیر بوده اند یا عقربه*های نجومی *و یا حتی شاید یک نقشه خیلی عظیم؟
- اگر مردمی*که 2000 سال پیش اینجا زندگی می*کردند فقط از تکنولوژی ساده ای بهره مند بودند، چگونه برای ساختن چنین شکلهای دقیقی برنامه ریزی کرده اند؟ آیا از یک نقشه پیروی کرده اند؟ اگر اینگونه بود چه کسی آن را ترتیب داده؟ و بالاخر در ظاهر تمام اینها به دنیای ماورایی تعلق دارند.