دانشمندان دانشگاه لندن طي تحقيقاتي جديد توانسته اند پرده از توانايي ديگري از زنبورها بردارند که بر اساس آن اين حشرات سودمند ، جهان را با سرعتي پنج برابر بيشتر از انسان مشاهده مي کنند.

اين توانايي مي تواند زنبورهاي عسل را به جانداراني تبديل کند که قادرند سريعتر از همه جانداران، جهان را به شکل رنگي مشاهده کند. توانايي که با فراهم آوردن امکان رديابي دشت ها و علفزارهايي که در تاريکي قرار گرفته اند شانس يافتن غذا را براي زنبورها افزايش خواهد داد.

قدرت مشاهده اطراف در سرعت بالا در حشره هايي که با سرعت پرواز مي کنند امري رايج است زيرا به اين شکل مي توانند به راحتي از شکارچيان خود فرار کرده و حين پرواز با يکديگر ارتباط برقرار کنند. با اين حال تا به حال مشخص نبود آيا سرعت بالاي پرواز زنبورها بر روي ديد قدرتمند و تمام رنگي آنها تاثير دارد يا خير.

تحقيقات اخير توانسته است اطلاعات جديدي را در رابطه با اين موضوع آشکار کند، دانشمندان بر اساس يافته هاي خود اعلام کردند سرعت ديد اين حشرات در کندترين حالت نيز دو برابر ديد انسان است. شاهد اين فرايند نيز در زندگي روزانه انسانها بارها تجربه شده است. انسانها قادر نيستند به راحتي مسير پرواز يک حشره که با سرعت در حال پرواز است را دنبال کنند اما حشرات خود مي توانند مسير حرکت يکديگر را به خوبي دنبال کنند.

به گفته دانشمندان سرعت ديد در جانداران به سرعت عملکرد سلول هاي ردياب نور در چشمهاي جاندار بستگي دارد. به بياني ديگر هر چه اين سلول ها با سرعت بالاتري تصوير بخشي از جهان را به ثبت رسانده و آن را به مغز انتقال دهند ، سرعت ديد جاندار نيز افزايش پيدا خواهد کرد.

زنبورهاي عسل از قدرت بينايي رنگي خود به شيوه هاي مختلفي استفاده مي کنند. اين حشرات اولين جانداراني هستند که رنگي بودن قدرت ديد آنها به اثبات رسيده و از آن زمان تا به حال زنبورها نشان داده اند از اين توانايي خود به خوبي استفاده مي کنند. رديابي نورهاي ضعيف و منطقه هاي تاريک ، شناسايي اشکالي مانند ورودي کندو و مهمتر از همه توانايي شناسايي رنگ گلهايي که شهد دارند از قابليت هايي است که ديد رنگي زنبورها به آنها بخشيده است.

حالا شما نظرتون درباره دیدتون به رنگ زندگی چیه؟!