گروه اقتصادی: عضو هیات رییسه انجمن قطعه سازان خودرو گفت: تنها 20 درصد از ال 90 و تیبا ساخت داخل است و مابقی از خارج کشور وارد می شود.

ادامه خبر