بازار پر رفت و آمد موبایل در کشور، این روزها برندهای بسیاری را به خود می بیند. یکی از این برندها که نه تنها در کشور ما، بلکه در بازارهای جهانی نیز خوش درخشیده، هوآوی است. برندی تماما چینی ...

ادامه خبر