در حالی در یک دهه گذشته متوسط قیمت سکه حدود 10 برابر شده است که بیشترین رشد قیمتی در سال های بعد از 1390 رقم خورد.

ادامه خبر