نظرسنجی صورت گرفته نشان می دهد که مشتریان ایرانی رضایت بیشتری از خودروهای چینی بی کیفیت تر نسبت به خودروهای داخلی با کیفیت تر داشته اند.

ادامه خبر