نسل جدید مزدا2 مدل 2015 که با نام دمیو در ژاپن شناخته می شود، به طور رسمی معرفی شد.

ادامه خبر