در شرایطی که طرح جامع مسکن به عنوان سند راهبردی برنامه های جدید دولت برای تامین مسکن اقشار کم درآمد در کشور، در حال طی مراحل نهایی بازنگری و تدوین است، یک اقتصاددان ...

ادامه خبر