بازار مسکن در سال گذشته تجربه رکود نسبتا طولانی داشت اما بررسی های آماری نشان می دهد با آغاز سال جدید میزان و حجم معاملات در این بخش با رونق ...

ادامه خبر