قطعا کمتر کسی پیدا می شودکه اسم بوگاتی ویرون را نشنیده باشد ... خودرویی که تا چندی پیش لقب پر سرعت ترین و گران ترین خودرو را برای خود بر گزید ... حال بوگاتی میخواهد بیشتر از این قدرت خود را به رخ دیگران بکشد ..برای همین جت جنگنده Typhoon را به مبارزه طلبیده است..لینک مستقیم: