اگرچه رشد کمي خودروهای داخلی، از روند خوبی برخوردار است، اما پیشرفت کیفی آنها سرعتی بسیار اندک داشته و به هیچ وجه تناسبی با تیراژ تولیدشان ندارد.آنچه هماکنون در صنعت خودروسازی ایران به چشم ميآید، تولید خودروهایی با تیراژی بالا، اما کیفیتی نه چندان بالا است، حال آنکه باکیفیتها تولید بسیار محدودی در این صنعت دارند. در حال حاضر حدود نیم قرن از آغاز به کار خودروسازی کشور ميگذرد و آنچه که نصیب ایرانیها از این صنعت شده، تولید سالانه چند صدهزار دستگاه خودرو عمدتا قدیمي و کم کیفیت است. البته نميتوان منکر برخی پیشرفتهای کیفی خودروسازان کشور طی سالهای اخیر شد، اما به نظر ميرسد کمیت در درجه اول اهمیت دارد و کیفیت، چندان جایگاهی به خود نميبیند.
این موضوع را ميتوان به خوبی از آخرین آمار کیفی خودروهای داخلی مشاهده کرد، آماری که نشان ميدهد رشد کیفیت به عکس کمیت، از سرعتی پایین برخوردار بوده و همچنان ردههای متوسط و انتهایی جدول کیفی، در اختیار خودروهای پرتیراژ تولید داخل قرار دارد.در تازه ترین رده بندی سطح کیفی خودروهای داخلی، بنزهای مونتاژی باز هم صدرنشین شدهاند و پراید نیز به قعرنشینی خود ادامه داده است.
در اين گزارش ردهبندي كه توسط سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران منتشر شده و مربوط به مهرماه سال جاري است،21 خودرو تحت ارزيابي در دو گروه کلی خيلي خوب و خوب، دسته بندی شده، اما خود این گروهها نیز به چند گروه دیگر تقسیم شدهاند. آمار مهر ماه به لطف حذف پراید141، دیگر گروه قابل قبول به خود نميبیند، چراکه تمامي21 محصول تحت ارزیابی، نمره منفی زیر 200 دارند.
خودروهاي حاضر در رده بندي مهرماه نيز مانند ماههاي گذشته در 9معيار سيستم فنربندي، تعليق و فرمان، موتور و انتقال قدرت، ترمز، تجهيزات الكتريكي، تزئينات داخلي و خارجي، صداهاي غيرعادي، بدنه، نفوذ آب و رنگ مورد ارزيابي قرار گرفته اند. در این نوع ارزیابی ها، خودروهايي كه جمع امتياز منفي آنها بين صفر تا 120 است در گروه خيلي خوبها، بين 120 تا 200در دسته خوبها، بين 200 تا 277 در سبد خودروهاي قابل قبول و بين 277 تا 410 نيز در گروه حداقل قابل قبولها جای ميگیرند. همچنین خودروهايي كه امتياز منفي آنها بالاتر از 410 باشد به دسته غيرقابل قبولها رفته و اجازه توليد نخواهند داشت. اين در حالي است كه طي رده بندي مهر ماه هيچ خودرويي در دسته های قابل قبول، حداقل قابل قبول و غیرقابل قبول جاي ندارد. با توجه به آنکه بیشتر مشتریان ایرانی رضایت چندانی از خودروهای تولید داخل ندارند، به نظر ميرسد باید تغییر و تحولی اساسی در معیارهای ارزیابی کیفیت و همچنین نحوه دسته بندی خودروها، ایجاد کرد، چراکه نميتوان در این شرایط به همه خودروها لقب «خیلی خوب» و «خوب» داد!
ادامه صدرنشینی بنز
بنزهای مونتاژی ایران خودرو باز هم در صدر جدول رده بندی کیفیت خودروهای داخلی قرار گرفتند. طبق آمار، مدلهای E350 وE280، بدون حتی یک نمره منفی، اول و دوم هستند و E200، با کسب 15 نمره منفی در بخش صداهای غیرعادی، جایگاه سوم را در اختیار دارد. شرکت تاپکو (وابسته به ایران خودرو)، این بنزها را به مونتاژ ميرساند. آمار تولید هفتماهه نشان ميدهد که ظاهرا تولید این میهمانان آلمانی رو به اتمام است که اگر این اتفاق رخ دهد، صدر جدول به ماکسیما خواهد رسید. این خودرو ژاپنی در رده بندی مهرماه، 3/19 نمره منفی بهدست آورده و چهارمین عضو جدول است. ماکسیما که در پارس خودرو مونتاژ ميشود، به جز سیستم موتور، ترمز و نفوذ آب، در سایر معیارها نمره منفی به خود ميبیند که بالاترین آن به بدنه مربوط است.پس از ماکسیما، یک ژاپنی دیگر که شاسی بلند بوده و محصول ایران خودرو است، با کسب نمره منفی در سه معیار، عضو پنجم جدول به شمار ميآید. ویتارا نیز بیشترین نمره منفی خود را در معیار بدنه کسب کرده است. از این ژاپنی ها که بگذریم، به یک سواری کره ای به نام هیوندایی آوانته در رده ششم جدول ميرسیم. آوانته به جز نفوذ آب، سیستم تعلیق و صداهای غیرعادی، در باقی معیارها نمره منفی دارد و بیشترین آن نیز به رنگ مربوط ميشود. این خودرو تنها نماینده بخش خصوصی در جمع بالانشینان جدول است.
کیفیت مگان و 206
رده های هفتم تا یازدهم جدول رده بندی کیفی خودروهای داخلی، به پنج فرانسوی اختصاص یافته است، فرانسویهایی که سردسته آنها مگان است. این خودرو به جز نفوذ آب و ترمز در سایر معیارها نمره منفی به خود ميبیند و بیشترین آن نیز به تزئینات مربوط ميشود. پس از مگان، به پژو206 هاچبک در رده هشتم جدول ميرسیم. این فرانسوی نیز تنها در معیارهای ترمز و نفوذ آب نمره منفی ندارد و بیشترین نمره منفی آن به تزئینات مربوط است. مدل صندوق دار این خودرو نیز با نمره منفی یکسانی، رده نهم جدول را در اختیار دارد. 206 صندوقدار البته فقط در نفوذ آب نمره منفی به خود نميبیند.
اما سری هم به تندر-90 و داستان اختلاف کیفی مدلهای پارس خودرویی و ایران خودرویی آن بزنیم. در گزارش کیفی مهرماه، اگرچه تنها یک دهم نمره منفی اختلاف بین تندرهای ایران خودرو و پارس خودرو به چشم مي آید، اما این دو باز هم در معیارهای 9گانه، نمرات منفی متفاوتی کسب کرده اند. به عنوان مثال، تندر ایران خودرو که بالاتر از تندر پارسخودرو قرار دارد، در بخش بدنه دو برابر همتای خود، نمره منفی کسب کرده و این ماجرا در بخش تزئینات به نفع ایران خودرو تکرار شده است. هم اکنون تندر پارس خودرو با اختلاف قیمتی حدودا 300 هزار تومانی نسبت به همتای ایران خودروییاش، در بازار به فروش ميرسد. هر دو شرکت تحت نظارت رنوپارس، به تولید تندر-90 مشغول هستند.
کیفیت ریو، سمند و پژو
مونتاژی کرهای سایپا با کسب نمره منفی در تمام معیارها، دوازدهمین جایگاه جدول را به خود اختصاص داده است. ریو که از تیراژ چندانی برخوردار نیست، همچنان نمره منفی بسیار بالایی در سیستم موتور و انتقال قدرت دارد. سمند نیز که در این معیار دارای نمره منفی بالایی است، با 2/100 نمره منفی، پشت سر ریو قرار گرفته و در همه بخشها نیز امتیاز منفی به خود ميبیند. بیشترین نمره منفی سمند به تزئینات مربوط ميشود. این محصول به همراه پراید صبا، رکورددار کسب نمره منفی در بخش رنگ، بین کل خودروهای تحت ارزیابی مهرماه به حساب مي آیند. از سمند که بگذریم، به پژو 405 و پارس در ردههای بعدی ميرسیم. پژو405 و پارس خراسان به همراه 405 تولید مرکز، هر سه در تمام معیارها حائز نمره منفی شده اند. در این بین 405 خراسان باز هم بالاتر از همتای تهرانی خود قرار گرفته و بیشترین نمره منفی آن به بدنه مربوط ميشود. 405 تولید تهران نیز در همین معیار، بیشترین نمره منفی خود را کسب کرده است.امتیاز منفی این خودرو در بخش سیستم موتور بسیار بالا به نظر ميرسد. همچنین پژو پارس خراسان نیز در غیاب همتای تهرانیاش، جایگاه پانزدهم جدول را در اختیار داشته و این خودرو نیز در بخش بدنه، بیشترین نمره منفی خود را بدست آورده است.
سه رکورد منفی برای چینیها
اما به سراغ دو نماینده چینی خودروسازی ایران برویم. آنطور که در گزارش کیفی آمده، MVM اگرچه در معیارهای سیستم تعلیق، ترمز، صداهای غیرعادی و نفوذ آب، نمره منفی ندارد، اما در سیستم موتور رکورددار کسب امتیاز منفی بین تمام خودروهای تحت ارزیابی مهرماه است. لیفان، هموطن MVM نیز که در رده هجدهم قرار دارد، نه تنها در همه معیارها منفی است، بلکه در صداهای غیرعادی و تزئینات نیز بیشترین نمره منفی را بین تمام خودروهای تحت ارزیابی، به خود ميبیند. این دو میهمان چینی، در بخش خصوصی به مونتاژ ميرسند.
همچنین محصول نه چندان محبوب ایران خودرو، جدای از اینکه در تمام معیارها حائز نمره منفی شده است، رکورددار کسب نمره منفی در سیستم تعلیق بین 21 خودرو تحت ارزیابی مهرماه به شمار ميرود. ایران خودروییها چندی پیش با حذف روآی بنزین سوز، مدل پایه گازسوز این خودرو را جایگزین کردند تا سروسامانی به وضعیت فروش روآ در بازار بدهند.
پراید پارس خودرو به جای 141
اگرچه سایپا141 از خط تولید سایپا خداحافظی کرده، اما هنوز هم قعر جدول نصیب خانواده پراید است. در گزارش کیفی مهرماه، پراید صبا نه تنها در تمام معیارها منفی شده، بلکه رکورددار کسب نمره منفی در سه بخش ترمز، نفوذ آب و رنگ به حساب مي آید.این خودرو در جدول رده بندی، یکی به آخر است و پشت سر آن، پراید پارس خودرو قرار دارد. انتهاییترین خانه جدول در شرایطی به پراید پارس خودرویی ها رسیده که این محصول در تمام معیارها نمره منفی به خود ميبیند. تجهیزات الکتریکی و صداهای غیرعادی، معیارهایی هستند که پراید پارس خودرو رکورددار کسب نمره منفی در آنها محسوب ميشود.