با بالا گرفتن کشمکش تعیین قیــمت های جـدیـد خـودرو، وزارت صنعت تلاش می کند تا با نزدیک کردن دیدگاه های شورای رقابت و خودروسازان به راه حلی برای پایان این مناقشه دست یابد.

ادامه خبر