تاريخ چاپ : شنبه 24 مهر 1389


از سوی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
در تازه ترین رده بندی سطح کیفی خودروهای داخلی، بنزهای کم تیراژ باز هم در صدر نشستند و پرایدهای پرتیراژ نیز در همان انتهای جدول باقی ماندند.در این رده بندی که طبق آمار رسمي سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به دست آمده و مختص شهریور ماه امسال است، در مجموع 25 خودرو تولید یا مونتاژ داخل مورد ارزیابی کیفی قرار گرفته و در سه دسته خیلی خوب، خوب و قابل قبول تقسیم شده اند.
طبق معمول رتبه بندیهای قبلی، این ماه نیز سطح کیفی خودروهای تولیدی در نه معیار سیستم فنربندی، تعلیق و فرمان، موتور، ترمز، تجهیزات الکتریکی، تزیینات داخلی و خارجی، صداهای غیرعادی، بدنه، نفوذ آب و رنگ مورد ارزیابی قرار گرفته و 25 خودرو مورد نظر، بر اساس مجموع نمرات منفی به دست آمده رتبه بندی شدهاند.
هر خودرویی که نمره منفی آن بین صفر تا 120 باشد، جزو دسته خیلی خوب به حساب آمده و خودروهای دارای نمره منفی 120 تا 200 نیز در دسته خوبها قرار میگیرند، همچنین خودروهای جای گرفته در دسته قابل قبولها باید نمرهای بین 200 تا 277 کسب کنند و آنهایی نیز که نمره کیفیشان میان 277 تا 410 باشد، جزو دسته حداقل قابل قبولها محسوب میشود.
این در شرایطی است که خودروهای دارای نمره منفی بالای 410، غیرقابل قبول به حساب آمده و اجازه عرضه به بازار را نخواهند داشت. در رتبه بندی شهریور ماه، هیچ خودرویی رتبه «غیرقابل قبول» را به خود نمیبیند.
از نکات جالب رده بندی جدید، ميتوان به حضور «MVM» در جمع خیلی خوبها و غیبت سایپا132 در جمع خودروهای تحت ارزیابی اشاره کرد. همچنین یک محصول چینی به نام «ویانا» نیز به جمع خودروهای تحت ارزیابی اضافه شده است.
همچنین رکورد کسب نمره منفی نیز در اختیار روآ، پراید و اين محصول جديد چيني قرار دارد که در این بین، روآ به تنهایی در سه بخش، بیشترین نمره منفی را بین خودروهای تحت ارزیابی، به خود اختصاص داده است.
کم تیراژهای صدرنشین
مانند چند ماه گذشته، صدر جدول رده بندی کیفی خودروهای داخلی، باز هم به بنزهای مونتاژی ایران خودرو رسید. «بنز E350» در شرایطی به همراه «E280» رده اول جدول کیفی را به خود اختصاص دادهاند که حتی یک نمره منفی نیز ندارند. این دو خودرو تیراژ بسیار پایینی داشته و در شرکت تاپکو (وابسته به ایران خودرو) مونتاژ ميشوند. بنز را که رد کنیم، در رده های سوم و چهارم با دو میهمان ژاپنی روبه رو خواهیم شد. نیسان ماکسیما که هرگاه بنز نباشد، صدرنشین ميشود، در رده بندی جدید 7/17 نمره منفی به خود ميبیند. این محصول در چهار معیار از جمله بدنه و رنگ، حائز نمره منفی شده است. گرند ویتارا نیز که پشت سر هموطن خود قرار گرفته، تنها در دو معیار تزئینات و بدنه نمره منفی بدست آورده است. این دو ژاپنی، با تیراژی بسیار اندک در پارس خودرو وایران خودرو خراسان به مونتاژ ميرسند. ظاهرا ویتارا چندی دیگر در سبد محصولات صادراتی ایران خودرو قرار خواهد گرفت. از ویتارا که رد شویم، به مگان در رده پنجم جدول ميرسیم. این میهمان فرانسوی پارس خودرو، در پنج معیار از جمله سیستم موتور، بدنه و رنگ، امتیاز منفی به خود ميبیند. آوانته نیز که پشت سر مگان قرار گرفته، در پنج معیار نمره منفی بدست آورده که ترمز و رنگ از جمله آنها به شمار ميروند. آوانته و مگان دوخودرویی هستند که از تیراژ پایینی در خودروسازی کشور برخوردارند.
رده های فرانسوی
اما نگاهی به ردههای هفتم تا یازدهم، جدول کیفی خودروهای داخلی بیندازیم، ردههایی که میزبان فرانسویها، به سردستگی پژو 206 هاچ بک شده اند. این خودرو در شش معیار نمره منفی دارد که از آن جمله ميتوان به سیستم موتور، بدنه و تجهیزات الکتریکی اشاره کرد.
مدل صندوق دار 206 نیز که با حدود یک نمره بیشتر، در رده هشتم جدول جای دارد، تنها در معیارهای نفوذ آب وترمز، حائز نمره منفی نشده است. بیشترین نمره منفی این محصول به معیار بدنه مربوط ميشود. از 206 بگذریم و سری به تندر-90 بزنیم، محصولی که در ارزیابی کیفی شهریور نیز تفاوتهایی میان مدل پارس خودرویی و ایران خودرویی آن دیده ميشود. تندر پارس خودرو که تنها با یک دهم نمره منفی کمتر، بالاتر از همتای ایران خودرویی خود قرار گرفته، در معیارهایی مانند سیستم موتور و تجهیزات الکتریکی، نمره منفي دارد، حال آنکه تندر ایران خودرو در این معیارها، فاقد نمره منفی است. این دو به جز نفوذ آب، در سایر معیارها با اختلاف نمره منفی روبهرو هستند. در حال حاضر اختلاف قیمتی 300 هزار تومانی میان تندر ایران خودرو و پارس خودرو در بازار به چشم ميآید.
از تندر که بگذریم، در یازدهم جدول به زانتیا ميرسیم، خودرویی که نفسهای آخر را در جاده مخصوص ميکشد و چندي دیگر به تولید نخواهد رسید. این محصول در شش معیار نمره منفی دارد که سیستم موتور و بدنه از جمله آنها هستند.
نمره کیفی ورنا و ریو
هیوندایی ورنا که مانند آوانته در بخش خصوصی خودروسازی ایران به مونتاژ ميرسد، در رده بندی شهریور ماه، رتبه سیزدهم را به خود اختصاص داده است. این محصول تنها در چهار معیار از جمله تجهیزات الکتریکی و بدنه، نمره منفی دارد. ریو نیز که پشت سر هموطن خود قرار گرفته، فقط در سیستم تعلیق نمره منفی به خود نميبیند. این خودرو همچنان نمره منفی بالایی در سیستم موتور دارد.
کیفیت سمند، پژو405 و پارس
به سراغ وضعیت کیفی پرتیراژهای ایران خودرو برویم. در این بین، سمند در حالی رده چهاردهم جدول را به خود اختصاص داده که به جز صداهای غیرعادی، در تمام معیارها نمره منفی دارد. بیشترین امتیاز منفی این خودرو به تزئینات مربوط ميشود. پس از سمند، پژو 405 قرار دارد. این خودرو در تمام معیارها حائز نمره منفی شده که بیشترین آن با تزئینات در ارتباط است. مدل خراسانی 405 اگرچه در دو رده بعد جای گرفته، اما در معیارهای تجهیزات الکتریکی و نفوذ آب، نمره منفی به خود ميبیند.
پارس، دیگر پژویی این رده بندی نیز مانند 405 با تفاوت کیفی بین مدلهای تولید مرکز و خراسان خود روبه رو است، به نحوی که مدل خراسانی آن رده شانزدهم را در اختیار دارد و نوع مرکزی این محصول نیز در جایگاه هجدهم قرار گرفته است.