این روزها درآمدهای میلیونی برای مشاوران فعال در برخی از بنگاه های املاک، امری کاملا بدیهی است.

ادامه خبر