Chinmaya Dunster - Right Mindfulnessاین موسیقی اثری از موزیکدان تحسین بر انگیز ، Chinmaya Dunster می باشد که صداهای مقدس سرزمین های بودایی شرق را با ساز های آکوستیک از سراسر دنیا می آمیزد : سارود و سنتور هند | چنگ ، فلوت ، گیتار از منطقه سلتیک. موسیقی های دلپذیری که هدفشان فراخواندن درونی فنگ شویی می باشد که برای بوداییان به صورت 8 راه شناخته می شود ، ماهیتی که سفر به جهان درونیمان را به ارمغان می آورد . شرح جنبه های هشت گانه مسیر در این آلبوم به صورت هشت آهنگ برای هماهنگی درونی ما گنجانده شده است. آهنگ هایی همچون تصحیح تمرکز حواس ، نگاه ، معیشت ، روحیه ، تلاش ، گفتار ، اهداف ...

عنوانRight MindfulnessموسیقیدانChinmaya DunsterآلبومFeng ShuiسبکNew Ageسال2000شماره آهنگ2کیفیت128 kbpsحجم7,1 MB