طبق اعلام شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران، با اعمال راهکار تبدیل واحد ریال به تومان و اعمال آن در سامانه عرضه سوخت، مانع پنچ رقمی شدن قیمت بنزین برداشته شد.

ادامه خبر