سقف مناسب و قابل قبول قیمت برای واحدهای مسکونی نوساز در محدوده خیابان های انقلاب، فلسطین، بلوارکشاورز، وصال شیرازی و طالقانی به نقل از سایتهای فروش ، متری 5 میلیون و 860 هزار تومان عنوان شده است.

ادامه خبر