براساس رویه گذشته باید ساعت 24 فردا شب 31 فروردین ماه سهمیه بنزین اردیبهشت ماه را در کارت های سوخت شارژ کند اما به نظر می رسد از اول اردیبهشت دیگر خبری از بنزین 400 تومانی نباشد و نرخ های جدید اعمال شود.

ادامه خبر