حجم فایل های رهن و اجاره واحدهای مسکونی در مناطق مختلف تهران نشان می دهد که موجران همچنان براي عرضه واحدهای اجاره ای خود به بازار دست نگه داشته اند و منتظرند تا فصل اجاره نزدیک شود ...

ادامه خبر