شب گذشته علیرضا افتخاری هنرمند سرشناس کشور،مهمان تلفنی بخش خبری 20:30 شبکه دوم سیما بود و از برخورد ناشایست برخی جریانات فرصت طلب با وی و خانواده اش پرده برداشت.


به گزارش مشرق به نقل از جهان،علیرضا افتخاری که پس از حمایتش از احمدی نژاد مورد هجمه بی شمار و غیرمنصفانه سبزها قرار گرفته بود، شب گذشته به انتقاد از برخوردهای این جریان با وی و خانواده اش پرداخت.
بنا بر این گزارش افتخاری در این مصاحبه که بصورت زنده پخش می شد گفت:من در برنامه ای به رسم ادب به رئیس جمهور عزیزمان ادای احترام کردم. از آن زمان به بعد،من و خانواده ام به وسیله تماسهای تلفنی مورد اذیت و آزار قرار گرفتیم.
وی در ادامه با ذکر این نکته که ما همه باید در یک مسیر باشیم گفت: اهانتهایی که به خودم شد را می بخشم اما اهانتهایی که به دخترم در دانشگاه صورت گرفت را به هیچ عنوان نمی بخشم.
وی همچنین در حالی که به حالت بغض سخن می گفت، به تشریح نحوه برخوردهای ناشایست با خانواده اش پرداخت و گفت: در دانشگاه موهای دختر مرا کشیده اند و به وی توهین کرده اند در حالی که او یک استاد دانشگاه است.


حمله زننده مدعیان اخلاق به استاد آواز ايران
در دانشگاه موهای دختر مرا کشیدهاند و به وی توهین کردهاند


با وجود اینکه بیش از یک ماه از ابراز محبت علیرضا افتخاری به احمدینژاد و ملت می گذرد اما هجمه
مخالفان ادامه دارد و این استاد آواز موسیقی اصیل ایرانی به تازگی طی اظهاراتی از برخورد ناشایست داعیهداران تحمل مخالف با وی و خانواده اش پرده برداشته است.


به گزارش رجانيوز ، این هنرمند سرشناس کشورمان شب گذشته در گفتوگوی تلفنی با بخش خبری 30/20 شبکه دوم سیما با اشاره به هجمه بیشمار و غیرمنصفانه این جریان اظهار داشت: من در برنامهای به رسم ادب به رئیسجمهور عزیزمان ادای احترام کردم. از آن زمان به بعد، من و خانوادهام به وسیله تماسهای تلفنی مورد اذیت قرار گرفتیم.

افتخاری در ادامه با ذکر این نکته که ما همه باید در یک مسیر باشیم، گفت: اهانتهایی که به خودم شد را میبخشم اما اهانتهایی که به دخترم در دانشگاه صورت گرفت را به هیچ عنوان نخواهم بخشید.

وی همچنین در حالی که به حالت بغض سخن میگفت، به تشریح نحوه برخوردهای ناشایست با خانوادهاش پرداخت و گفت:در دانشگاه موهای دختر مرا کشیدهاند و به وی توهین کردهاند در حالی که او یک استاد دانشگاه است.

عليرضا افتخاري پيش از اين با مصاحبه با يکي از روزنامه صبح کشور گفت: کسی حق ندارد بگوید اثر من از رسانه ملی پخش نشود. اگر کسی مایل به پخش اثرش نیست، خودش در یکی از شبکههای تلویزیون رو در رو به مردم بگوید که دوست ندارد اثرش را مردم بشنوند. البته این یک شرط هم دارد و اینکه مدعی، آن چه در این 30 سال به واسطه انقلاب و مردم به دست آورده، به آنها پس دهد.

افتخاری همچنین گفت: کسانی که هر روز اخبار کذبی درباره من و خروجم از کشور منتشر میکنند یا حسودند یا به اجانب تعلق خاطر دارند. اگر قرار بود وطنم را ترک کنم، چرا در شرایط فعلی این کار را کنم؟ اکنون به واسطه این انقلاب، لطف مردم و عنایت خداوند، به چنین جایگاهی رسیدهام و هرگز این توفیق الهی را با چیز دیگری عوض نمیکنم.

افتخاری تاکیدکرد: من در این آب و خاک رشد کرده و بالنده شدهام و به عشق این مردم کار میکنم. من مانند کسانی نیستم که با این انقلاب در دلهای مردم جاگرفتند و بعد به آنها پشت کردند. هنرمند هرچه دارد از مردم است و نباید وقتی به شهرتی رسید فراموش کند که از کجا به اینجا رسیده و خاستگاهش کجاست.

این هنرمند بیحاشیه که در چند ماه اخیر و به واسطه در آغوش گرفتن رئیسجمهور، مورد انتقاد و فشار برخی محافل و رسانههای بیگانه قرار گرفته، چند روز پیش هم در گفت و گویی عنوان کرد: به خوبی متوجه هستم که تمام رفتارهایی که این روزها با من میشود، از سر حسادت است.

وی افزود: من همانند این مردم خوب همیشه سعی کردم لباس ادب را بر تن کنم تا کسی عیب مرا نبیند. در دگرگونیهای روزگار، شخصیت آدمها شناخته میشود و این رفتارها از ناحیه کسانی هدایت میشود که نسبت به هنر حسادت میورزند و توان تحمل آن را ندارند.