شرکت ایران خودرو دیزل با دریافت مجوز شماره گذاری خودرو پیکاپ تحویل این خودرو به مشتریان را آغاز کرد.

ادامه خبر