فیلم آمورش مهارت های سخت افزاری کامپیوتر Jetking PC Hardware Support Skills
در فیلم آمورشی Jetking PC Hardware Support Skills شما با مفاهیم,مهارت ها و قسمت های مهم سخت افزاری کامپیوتر ها آشنا می شوید و نحوه ی ساختار و عملکرد آنها را یاد می گیرید.

قسمت اول (لینک مستقیم) - Rapidshare
500 MB

قسمت دوم (لینک مستقیم) - Rapidshare
230 MB

رمز: www.p30day.com