در پایان معاملات امروز بازار سهام بیش از 217 میلیون برگ سهم به ارزش تقریبی 70 میلیارد تومان دادوستد شد و بسیاری از صنایع نیز به روال طبیعی بازگشتند.

ادامه خبر