------------------------------------------------------------------------

برای وارد کردن کلید در این ورژن درستون سمت راست در قسمت kaspersky skin از تم هایی که قرار داده شده ( تم های انتهای همین صفحه) استفاده کنید که علاوه بر تعویض شکل کاسپرسکی گزینه ای برای ورود key هم به آن اضافه میکند
بعد از دانلود ،فایل را از زیپ خارج کنید در پنجره کاسپرسکی گزینه SETTINGE رابزنید در ستون سمت چپ بالا گزینه ADVANCED SETTING را که شکل جعبه است انخاب کنبد در ستون زیر آن گزینه APPEARENCE را انتخاب کنید در سمت راست گزینه USE ALTERNATIVE SKIN را فعال کرده وبا BROWSE پوشه ای را که قبلا در آن فایل زیپ شده SKIN را در آن باز کرده اید آدرس بدهید در پایان APPLY و OK را بزنید


در پایان در پنجره اصلی کاسپرسکی روی LICENSE کلید کنید (در بعضی پوسته ها گزینه tools سپس license را بزنید ) در پنجره باز شده کلید قبلی را با ضربدر قرمز پاک کنید ACTIVE THE APPLICATION WITH A NEW LICENSE را بزنید یک گزینه به نام ACTIVE by key file به آن اضافه شده که با آن کلید را وارد کنید<H1 style="DISPLAY: inline !important; FONT: bold 26px arial">
میتوانید پس از پایان کار تیک گزینه USE ALTERNATIVE SKIN (تصویر اول شماره 4 )را بردارید و ok کنید تا پوسته به حالت اول برگردد.


</H1><H1 style="DISPLAY: inline !important; FONT: bold 26px arial">
این تم ها علاوه بر تغییر نمای کاسپرسکی گزینه ای برای ورود کلید هم به آن اضافه میکند

</H1>Reduced 75%


600 x 400 (378,98K)

Skin_Fan_Club.rar ( 3,56MB )

Lena<H1 style="DISPLAY: inline !important; FONT: bold 26px arial">
Reduced 75%


600 x 400 (262,56K)
</H1>


Skin_Lena.rar ( 3,37MB )


Atom


Reduced 75%


600 x 400 (346,37K)

Skin_Atom.rar ( 2,92MB ) .

Afrodita 2011Reduced 80%


738 x 545 (442,65K)

HorrorReduced 80%


738 x 545 (923,7K)
Skin_Horror.rar ( 4,45MB )

KIS 11.0.1.400 (CF1) en-ruReduced 80%


738 x 545 (404,55K)
Reduced 80%


738 x 545 (369,75K)
Skin_CF1_400.rar ( 4,89MB )