قائم مقام بانک مرکزی با بیان این که در پی وایرز دارایی های بلوکه شده ایران گشایش های خوبی صورت می گیرد و محدودیت در روابط بین بانک های داخلی و خارجی برطرف می شود، گفت: قسط اول، اول فوریه (12 بهمن) به حساب بانک مرکزی واریز می شود.

ادامه خبر