با توجه به نزدیک شدن به پایان سال و شرایط جدیدی که از نظر سیاسی در کشور به وجود آمده است، به نظر می آید که بازار مسکن در این مدت با رونق بیشتری همراه شود.

ادامه خبر