تحریم های بین المللی علیه صنعت خودرو کشورمان در حالی از دوشنبه گذشته لغو شد که بازار نسبت به این اتفاق مهم واکنشی نداشت و رکود همچنان بر خرید و فروش خودرو حاکم است.

ادامه خبر