اولش خبر خوبی بود. لنسر آمد. اما سوال این است که واقعاً لنسر آمد؟ همان خودروی واقعاً اسپرت آمد؟ نظرتان درباره قیمتش چیست؟ رقبایش کدام خودروها هستند؟

ادامه خبر