اکثر کاربران کامپیوتر هیچ آموزشی برای استفاده از کامپیوتر ندیده اند و تمام فرا گیر آنها به عهدهٔ خودشان بوده از این رو بسیاری از نکته ریز کاربری با کامپیوتر را که موجب آسانی کاراها میشود را نمیدانند. این ویدیو آموزشی تمام نکته استفاده از کامپیوتر را از پایه تا قسمتهای پیشرفته را به شما آموزش میدهد که به وسیلهٔ آن شما میتوانید تمام دانستنیهای ویندوز و محیط کار خود در سیستم خود را افرا آموزید.

این آموزشها برای همه افراد بسیار مفید میباشد. این مجموعه دارای ۷ درس است که حدود ۴ ساعت آموزش کامپیوتر میباشد.

درس هایی که در این مجموعه آموزش داده می شوند
1) Mount or Burn with MagicISO
Getting Around, Display Settings (2
Clicking, Folders, Files, Associations (3
Cut, Copy, Paste (4
DOS, Batch Commands (5
Speeding up your Computer (6
Free Software, Installing, Uninstalling (7
Making Webpages using Notepad and HTML (8

دانلود پارت 1 از لینک مستقیم: 200 مگابایت
دانلود پارت 2 از لینک مستقیم: 200 مگابایت
دانلود پارت 3 از لینک مستقیم: 200 مگابایت
دانلود پارت 4 از لینک مستقیم: 200 مگابایت
دانلود پارت 5 از لینک مستقیم: 200 مگابایت
دانلود پارت 6 از لینک مستقیم: 177 مگابایت
پسورد فایل : www.patoghu.com