این گزارش مختص افرادی است که به دنبال صرفه جويي بيشتر هستند و با مرکز خریدهای اقتصادي آشنایی ندارند. مرکز خریدهای معرفی شده در این گزارش با مناسب ترین قیمت به عرضه پوشاک مي پردازند

ادامه خبر