بازار خرید و فروش تلویزیون هر سال در ماه های پایانی سال و به ویژه ماه های بهمن و اسفند با رونق فراوانی روبه رو می شود و خریداران تلویزیون که به فکر نونوار کردن تلویزیون خود برای سال جدید هستند، طی ...

ادامه خبر