موتورسیکلت از آن دست وسایل حمل ونقل است که فصل خوب و بد برای استفاده دارد؛ در فصل زمستان استفاده اش کمتر از سایر فصول است و اگر چاشنی بارش نزولات جوی هم به آن اضافه شود، بسیاری از ...

ادامه خبر