اگرچه طی یک هفته اخیر محموله های وارداتی جدید آرام آرام وارد بازار لپ تاپ شده اند، اما فعالان بازار این لپ تاپ ها را به بازار تزریق نکرده و بازار همچنان از لحاظ موجودی در وضعیت قبل به سر می برد.

ادامه خبر