این هفته قیمت ها در بازار تبلت نوسان چندانی نداشته است؛ تنها شاهد اندکی کاهش قیمت در برخی مدل های APPLE بوده ایم.

ادامه خبر