Deuter
نوازنده آلمانی که در زمینه موسیقی عصر نو مشغول به نوازندگی و ضبط می باشد. این هنرمند به دلیل سبک موسیقی meditative خاص خود که در آن انواع موسیقی های غربی و شرقی را با هم می آمیزد مشهور شده است.

در رابطه با آلبوم Sun Spirit می توان گفت یکی از آثار فوق العاده این هنرمند می باشد که رسیدن به ابعاد درونی از نمادگرایی خورشید را در پی دارد. Deuter استادانه موسیقی بوجود آورده است که انرژی خورشید را آشکار و جاری می سازد.

آهنگ بسیار زیبایی از این هنرمند برای شما در نظر گرفتیم که حال و هوای موسیقی شرقی دارد.

عنوانHorizonموسیقیدانDeuterآلبومSun SpiritسبکNew Ageسال2000شماره آهنگ6کیفیت128 kbpsحجم5,9 MBمنبع : والا موزیک