گذری در سایت های فروش سیم کارت های رند نشان از بی سامانی این حوزه دارد تا جاییکه برخلاف ارزان شدن قیمت پایه سیم کارت های صفر همراه اول، اما همچنان روند قیمتی این پایگاه ها صعودی است.

ادامه خبر