«مناظره» این هفته سیما به تهیه کنندگی سعید نبی روز جمعه این هفته با موضوع سرنوشت خودرو ملی ادامه خواهد یافت.

ادامه خبر