توقف ساخت گوشيهاي سيمبيان در سوني اريكسون
سونياريكسون كه حاصل سرمايهگذاري مشترك ميان شركتهاي سوني و اريكسون است، تصمیم گرفته است که استفاده از سيستم عامل سيمبيان را كنار گذارد.

سخنگوي سوني اريكسون با تاييد صحبتهاي مدير فناوري اين شركت با روزنامه فناوري سوئدي «ني تكنيك»، اعلام كرد كه سونياريكسون ديگر قصد ندارد هيچ محصول جديدي با استاندارد بنياد سيمبيان يا سيستم عامل آن بسازد. سيمبيان به دليل آنکه نوكيا از آن به عنوان نرمافزار اصلي در تلفنهاي پيشرفته خود استفاده ميكند، همچنان به عنوان پرفروشترين سيستمعامل تلفن همراه جهان باقي مانده است، اما طبق آمار گارتنر، سهم بازارش از 51 درصد در سه ماهه دوم سال گذشته به 41.2 درصد در سه ماهه دوم سال جاري كاهش يافته است.
سونياريكسون از سيمبيان در گوشيهاي مدل Vivaz خود و همچنين از نرمافزار آندروييد گوگل و سيستمهاي اختصاصي ديگر استفاده ميكند.