مدیرعامل شرکت هواپیمایی کاسپین گفت: در زمینه  ورود قطعات هواپیما و تعمیر قطعات همیشه از واسطه ها استفاده می شد که با توجه به توافقات صورت گرفته و حذف واسطه ها می توانیم ارزان تر و راحت تر قطعات هواپیما را وارد کنیم.

ادامه خبر