هر چند بورس تهران در مقایسه با بازار ارز و سکه تاثیرپذیری کوتاه مدت بیشتری از توافق هسته ای ایران و غرب داشته ولی حمایت بانک مرکزی از کاهش نرخ ارز، نوید روزهای نزولی در این بازار را می دهد.

ادامه خبر