بهگفته رییس دفتر موسیقی ارشاد، حبیب محبیان درخواست خود برای دریافت مجوز انتشار آلبوم را ارائه كرده است.علی ترابی گفت: مدتی قبل ایشان برای انتشار یك آلبوم موسیقی در داخل كشور؛ درخواستی برای دفتر موسیقی ارشاد نوشتهاند، اما صحبتی از برگزاری كنسرت در داخل كشور نبوده است. برای اعطای مجوز به این آلبوم نیز همچون آلبومهای دیگر و براساس برنامه اداری؛ مطابق ضوابط عمل خواهیم كرد و درخواست ایشان درحال بررسی است.


وی در پاسخ به این سوال كه علاوه بر ضوابط معمول اعطای مجوز، در این بررسی چه موارد دیگری مورد توجه دفتر موسیقی برای اعطای مجوز است، عنوان كرد: دفتر موسیقی در زمان اعطای مجوز به آلبومها مشخصا موسیقی و شعر آثار را بررسی میكند. البته درخصوص صلاحیت افراد نیز از مراجع ذیصلاح نیز استعلام خواهد كرد. بررسی این آلبوم نیز در چارچوبهای قانونی دفتر موسیقی انجام میشود و روال متفاوتی نخواهد داشت.


پیش از این «رضا رشیدپور»، مجری برنامههای تلویزیون از برگزاری كنسرت، حبیب، خواننده لسآنجلسی در تهران خبر داده بود

حبیب محبیان، خواننده اهل لس​آنجلس قصد دارد در ایران کنسرت برگزار کند.

به گزارش خبرآنلاین، به نقل از وبلاگ رضا رشیدپور، حبیب، خواننده لسآنجلسی که از حدود شش ماه قبل به ایران بازگشته شایدبه زودی در ایران کنسرت برگزار کند.

رشیدپور در وبلاگش مینویسد: «... از ریشهها حرف میزند و از تمام دلتنگیهایش در آمریکا. خیلیها به او کمک کردهاند تا مسیر ادامه کارش در داخل کشور هموار شود. این بار که او را دیدم خبرهای خوبی داشت . ظاهرا به زودی مجوز رسمی برای اجرای کنسرت با صدای حبیب صادر خواهد شد.»

به گفته رشیدپور، حبیب در سفر اخیرش به ایران محمد را هم همراه خود آورده است؛ حتی شاید در کنسرت با پدر همراه شود. او در بخش دیگری از وبلاگ نوشته است: «امیدوارم تا همه چیز به خوبی پیش برود تا شما هم بتوانید همراه با یک صدای خسته مرگ قوی زیبا را لمس کنید. کاش با هنرمندهای لسآنجلس ندیده هم مهربانتر باشیم.»

شنیدهها حاکی از این است که مسیر برگزاری کنسرت توسط حبیب بعد از جلساتی که این خواننده با اسفندیار رحیممشایی داشته سهلتر شده است.