با وجود رد هرگونه افزایش قیمت بنزین توسط ستاد سوخت و وزارت نفت در سالجاری، عرضه بنزین تک نرخی و افزایش قیمت هر لیتر بنزین به بیش از یکهزار تومان در فصل بهار سال آینده قوت گرفته است.

ادامه خبر