همزمان با رکود خرید و فروش در بازار آپارتمان های شهر تهران، خانه های کلنگی هم با رکود مواجه شده است به طوری که نرخ هر مترمربع خانه کلنگی حداقل با یک میلیون تومان کاهش مواجه شده است.

ادامه خبر