طی تصمیمی در آخرین جلسه هیات دولت، ادامه طرح مسکن مهر را متوقف اعلام کردند و مقرر شد فقط واحدهای نیمه تمام تکمیل و به متقاضیان تحویل داده شود.

ادامه خبر